De SAM-motor op volle toeren

juli 3, 2019
Jeroen Vreeburg

Auteur

Jeroen Vreeburg

Goed onderhoud is key zegt Jeroen. Cijfers zijn de peilstok waarmee je achteraf checkt of het SAM-proces werkt. Met het SAM-assessment peil je al vooraf hoe ‘gezond’ het proces is. Is er binnen uw organisatie weinig controle, dan wordt dit door de cijfers achteraf vaak bevestigd.

Nieuwe bewustwording van People, Technology en Processen

De afgelopen 10 jaar zijn bedrijven vooral bezig geweest met ‘compliant’ te zijn, waarbij de nadruk vooral op de cijfers lag en niet meer op het SAM-proces zelf.

De vraag: ‘zijn er voldoende licenties’ moest continu beantwoord kunnen worden. Er werden liever te veel licenties afgekocht dan te weinig want naheffingen moesten voorkomen worden. Met als gevolg dat Software Asset Management (SAM) vaak werd gedegradeerd tot uitsluitend compliance.

Gelukkig is er mede door met de komst van de cloud een nieuwe tijd aangebroken en kan SAM weer als een volwaardig lifecycle proces ingezet worden.

Inhaalslag

De tijd is aangebroken om een inhaalslag te maken en de SAM-motor weer in orde te krijgen.

Het IT-landschap is de afgelopen 10 jaar veel veranderd. Het werken in de cloud heeft een hoge vlucht genomen en dankzij cloud computing is incompliance nagenoeg niet meer aan de orde. Voor de leveranciers tenminste want uw organisatie kan nog wel een teveel aan licenties hebben. Met de SAM Assessment tool krijgt u inzicht in de huidige volwassenheid van de software lifecycle. Dat helpt uw organisatie om controle te krijgen over het totaal en om uiteindelijk kosten te besparen.

Veel organisaties zijn door het veranderende IT-landschap anders gaan denken en vragen zich steeds vaker af welke software hun organisatie echt nodig heeft en welke contracten daarbij passen. Het is hoog tijd voor een onderzoek binnen uw organisatie. Welke software is wel of juist niet nodig is en voor hoeveel gebruikers. Met deze informatie kan uw organisatie kosten besparen door bijvoorbeeld goedkopere abonnementen af te sluiten of misschien zelfs contracten op te zeggen. De SAM Assessment Tool van SoftwareONE kan u daarbij ondersteunen.

SAM Assessment Tool

SAM Assessment bestaat uit 6 onderdelen en kost nog geen 10 minuten van uw tijd. In deze tool komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Wie ontvangt verzoeken om software aan te schaffen en welke software wordt er al gebruikt
  2. Wie is er verantwoordelijk voor het software assetmanagement
  3. Zijn er binnen uw organisatie regels voor het aankopen van nieuwe software. Wat is er al aan software beschikbaar
  4. Welke software wordt daadwerkelijk gebruikt en welke juist niet
  5. Is er een overzicht van benodigde software en de expertise om bepaalde applicaties uit te schakelen of nieuwe te testen
  6. Rapportage, dit helpt om (proactief) voorbereid te zijn op een audit.

De antwoorden op de vragen geven u informatie over:

  • de SAM-volwassenheid binnen uw organisatie
  • eventuele zwaktes binnen uw organisatie en welke dit zijn
  • waar kunt u kosten verlagen (door bijvoorbeeld ongebruikte software op te zeggen)
  • de mogelijkheden om software terug te vorderen en opnieuw te gebruiken

Onafhankelijke partner

SoftwareONE is een onafhankelijke en transparante partner voor uw software- en cloud management. Onze specialisten adviseren en ondersteunen uw organisatie met de optimalisatie van uw investeringen van on-premise tot aan cloud beheer. Wilt u meer weten over SAM Assessment? Stuur dan een email naar Jeroen.Vreeburg@softwareone.com

Laat een reactie achter